DOBRÝ ANDĚL

Komu jsme společně s Vámi již pomohli?

Image

Ivana Červenková

Pacient: Dominik ČervenkaImage

27.5.2015

Paní Ivana, povoláním prodavačka, žije společně se svým synem Dominikem (*2009) v Havířově. Malý Dominik se od narození potýká s centrálním hypotonickým syndromem (ochablost svalstva), který je komplikován těžkou mentální retardací a epilepsií.

Maminka píše: "S Dominičkem žijeme v podnájmu, jsem matka samoživitelka. Dominik je ve svých 6 letech na úrovní jednoročního dítěte. Malý se sám nenají, neobleče, celodenně je na plenách a neustálá péče je zatím na mě. Od září nastupuje Dominik do speciální školky pro děti s těžkým postižením. Nemluví, leze po čtyřech, zvládne se s oporou zvednout a obejít nábytek. Přes den nosí speciální ortézy."

Příspěvky od Dobrých andělů by paní Ivana ráda využila na pořízení motomedu pro cvičení a rehabilitační pobyt v lázních, který by Dominikovi mohl velmi pomoci. Ráda by mu zajistila také pravidelné rehabilitace a masáže.

"Dobrým andělům bych chtěla moc poděkovat," píše paní Ivana, "že pomáhá rodičům dětí s různými nemocemi a plní sny, které by si jinak nemohli sami dopřát a tím také udělat hezčí dětství."
(ks)

12.11.2015

V červnu tohoto roku se soupis diagnóz malého Dominička ještě více rozrostl, jeho epilepsie byla diagnostikována jako velmi těžká - tzv. Lennox - Gastaut syndrom. Díky lékům nemá sice těžké záchvaty, ale má denně stavy nevnímání a až 3krát za den bezvládně upadne, což neumožňuje mamince jej ponechat byť chvíli bez dozoru. Od června začal trpět také insomnií (nespavostí) a poruchou příjmu potravy, která znamená pro rodinu nutnost využívat drahé nutridrinky. Genetické testy prokázaly deformaci odpovídající buďto Angelmanovu nebo Retovu syndromu (který se ale projevuje pouze u dívek). Přesné výsledky budou k dispozici na konci tohoto roku.

Od září Dominik navštěvuje speciální základní školu, 1. třídu, kde tráví dopoledne za dohledu speciálních pedagogů a jejich asistentů.

"Dobrým andílkům moc ze srdce děkujeme za jejich podporu, kdy mi pomáhají, aby se můj syn měl lépe. Sama bych mu nemohla dopřát více," píše paní Ivana.
(mh)

23.5.2016

Dominik denně dochází do první třídy, jeho zdravotní stav se nemění - stále se potýká s epileptickými záchvaty a užívá nutridrinky. 

Maminka Ivana napsala:
"Příspěvky využíváme na lázně a šetříme na pořízení motopedu a zakoupení vozíčku.

Dobrým andílkům děkujeme, že nám pomáhají, aby se Dominik zlepšoval."
(pk)

23.11.2016

Dominiček se po prázdninách vrátil do první třídy, po zdravotní stránce je jeho stav stabilní - potýká se s epileptickými výpadky, pilně rehabilituje, užívá léky a také nutridrinky na zlepšení stavu výživy.

Andělské příspěvky mamince pomáhají hradit lázně i různé pomůcky - aktuálně Dominiček potřebuje vozíček, speciální postel s matrací a chodítko. "Andílkům děkujeme za penízky, které nám pomáhají, když je nejhůř. Velice si Vaší pomoci pro syna vážím," napsala.
(pk)

Karolína Matoušková

Pacient: Martin Matoušek

Onkologická onemocnění

27.5.2015

Paní Karolína žije se svým partnerem Janem v obci Borek okr. České Budějovice. Paní Karolína je učitelkou, pan Jan pracuje jako zdravotnický záchranář. V dubnu 2012 se tato malá rodina rozrostla o dalšího člena, rodiče přivítali na svět chlapečka Martínka. Poklidný rodinný život se v únoru letošního roku rodině otočil naruby, když bylo Martínkovi diagnostikováno závažné onkologické onemocnění - akutní lymfoblastická leukémie. Jedná se o nejčastější onkologické onemocnění dětského věku, jeho léčba je v ČR na špičkové úrovni a dosahuje až 90% úspěšnosti. Podle typu onemocnění však léčba může být velmi dlouhá - v některých případech trvá až dva roky. Martínek ji v současné době podstupuje na Hematoonkologii Nemocnice České Budějovice.

Finanční prostředky od Dobrých andělů by rodiče chtěli využít na zajištění všeho, co bude pro Martínka v souvislosti s léčbou potřeba, zejména na nákup hygienických potřeb, nízkobakteriálních potravin, podpůrných vitamínů a na úhradu doplatků za léky. V důsledku pravidelného dojíždění do nemocnice také rodině vzrostou náklady na dopravu, proto bude část peněz směřována na jejich pokrytí.

Všem Dobrým andělům rodiče Martínka vzkazují:
"Jste hodní lidé, kteří pomáhají druhým. Vážíme si toho, co děláte. Děkujeme. Rodiče Martínka"
(jt)

23.11.2015

Martínek v řijnu ukončil intenzivní chemoterapii a nyní podstupuje udržovací léčbu, kterou lze absolvovat v domácím prostředí - chemoterapie se užívá v tabletách. Během této doby musí rodina dodržovat náročný režim - je třeba Martínka uchránit před infekcí, nesmí tedy do školky ani jiného kolektivu, venku se smí pohybovat pouze s rouškou, musí dodržovat nízkobakteriální stravu a zvýšené nároky na hygienu, pravidelně brát léky a vitamíny a je třeba také pečovat o zavedený centrální žilní katetr. Příspěvky od Vás, Dobří andělé, rodina používá na úhradu vitamínů, léků, hygienických potřeb a náklady spojené s dojížděním do nemocnice. 

"Děkujeme, že nám pomáháte. I díky Vaší pomoci dokážeme lépe zvládat tuto obtížnou situaci," vzkazuje maminka Karolína.
(pk)

20.5.2016

I nadále trvají všechna omezení související s probíhající léčbou, pouze byl Martínkovi odstraněn centrální žilní katetr. Příspěvky od Dobrých andělů plynou na úhradu pravidelných preventivních antibiotik, častého dojíždění do nemocnice na kontroly, na nákup roušek, plen, dezinfekčních prostředků a vitamínů.

Maminka Karolína napsala: "Dne 30.3.2016 se nám narodil druhý chlapeček Míšánek. Martínek má radost, že už není sám, má nového parťáka a těší se, jak si spolu budou hrát.

Dobří andělé, moc si vážíme Vaší pomoci a děkujeme ♥."
(ls)

25.11.2016

Maminka Karolína píše: "Nadále probíhá udržovací chemoterapie, v domácím prostředí. Pravidelně docházíme každé 2-3 týdny na kontroly do nemocnice - odběry krve, aktuální dávkování léků dle výsledků. Stále platí všechna omezení - zákaz kolektivu, zvýšená hygienická opatření, speciální stravování. Příspěvky od Dobrých andělů využíváme na léky, vitamíny, hygienické prostředky, dezinfekci, dětské roušky, nízkobakteriální stravu, balenou vodu.

Dobří andělé, děkujeme, že nám pomáháte. Velmi si toho vážíme a rádi bychom popřáli všem Dobrým andělům krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nadcházejícího roku 2017, hlavně zdraví! Martínek s rodinou ♥"
(ls)