Fitness pobyt - Hotel Delfin, Zelená Laguna, Chorvatsko 17. - 24. 6. 2017