MASTER JUMP® - (light choreo)

je dynamická forma aerobního cvičení, respektive skákání (angl. jumping), na speciálních trampolínkách Master Jump s přihlédnutím ke zdravotnímu aspektu cvičení. Cvičení na trampolínkách je bezpečné cvičení, které šetří vaše klouby, jelikož při něm nedochází k žádným tvrdým dopadům či otřesům. Naopak, trampolínka působí jako balanční plošina pro zpevnění a posílení svalů.

Při cvičení na trampolínce se Vám zlepší celková stabilita, koordinace, síla, výbušnost a vzpřímené držení těla, neboť se posilují především svaly hlubokého stabilizačního systému (svaly, které zajišťují páteř ve správné poloze). Zpevněním těchto svalů lze účinně předcházet, nebo alespoň výrazně zmírnit např.: bolesti zad.

Při cvičení jsou velmi intenzivně využívány i svaly hýžďové, břišní, a svaly horních a dolních končetin. Dynamičnost lekce je podtržena taneční hudbou s minimem choreografických celků, proto je tato lekce lehce zvládnutelná pro muže i ženy všech věkových kategorií i úrovní zdatnosti bez zdravotních omezení.

Celá lekce probíhá v aerobním pásmu pro co nejefektivnější spalování tuků. Lekce je rozdělena do 4 základních částí.

  • První část lekce tzv. warm up je věnován prvotnímu rozehřátí organismu, prohloubení dýchání a následnému protažení. V této části jsou zařazeny jednoduché poskoky, běhy a sprinty.
  • Následuje hlavní část, ve které dochází k nácviku jednoduché choreografie, která je složena z kombinací pomalých a rychlých poskoků, balancí, práce paží a je prokládaná silovými prvky a skoky. V této části je již tělo plně rozehřáto, proto by měly být prvky prováděny v plném rozsahu pohybu.
  • Po hlavní části následuje část posilovací, ve které je využíváno jak váhy vlastního těla, tak posilovacích pomůcek jako jsou činky, gumičky, flexibary, oberbally a samozřejmě trampolínky.
  • Po posilování následuje poslední část, a to závěrečná relaxace s protažením svalů celého těla. Přijďte si zacvičit a uvidíte, že vás trampolínky budou bavit.

NUTNÁ SPORTOVNÍ OBUV